Wesołego Alleluja

zyczenia.jpg

Wypowiedź Posła Jana Łopaty podczas 13 posiedzenia Sejmu z dnia 10.03.2016 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Zobacz video:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=A4A72815BF155F67C1257F730032A8FC&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Poseł Jan Łopata:
    Bardzo dziękuję.
    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym dopytać, bo - zapewne jest to czysty przypadek - wstrzymujecie państwo możliwość zakupu, nazwę to, państwowej ziemi na okres 5 lat, i to jest prawo dla was, a jednocześnie w 9. zmianie w definicję rolnika wpisujecie obowiązek co najmniej 5-letniego zamieszkiwania w gminie. Właśnie, czy to jest przypadek, czy też oczekiwanie, by dzisiejsi dzierżawcy zdążyli zameldować się w tejże gminie?
    Druga taka wątpliwość czy pytanie. W wielu gospodarstwach w Lubelskiem, skąd pochodzę, praktykowany jest zwyczaj - a może to był wręcz przymus - pracy czy też dorabiania do dochodów przez jednego ze współmałżonków, współwłaścicieli, zaznaczę, bo to jest istotne, tegoż gospodarstwa. Niech pan minister wyjaśni status tego gospodarstwa na dzień dzisiejszy i możliwość jego rozwoju pod tą ustawą, którą pewnie przeprowadzicie.
    I jeszcze jedno. Pewnie to dla PiS mało istotne, ale art. 64 konstytucji mówi, że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Ta ustawa to kolejne łamanie konstytucji w wykonaniu PiS.
  I konkluzja ostatnia. To bardziej podziękowanie dla władz klubu, w zasadzie dla autora tej ustawy, myślę, że to od lat ta sama osoba. Państwo jeszcze o tym nie wiecie, ale właśnie rozpoczął się wasz odwrót ze wsi. Dziękuję.

Przyszedł czas na podsumowania…

Jak co cztery lata w Polskim Stronnictwie Ludowym odbywa się kampania sprawozdawczo – wyborcza. Jest to czas podsumowań minionej kadencji w kołach, gminach, powiatach i w województwie. Ostatnie cztery lata były czasem intensywnej pracy, za nami kampanie wyborcze: do Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta RP, do Samorządu oraz do Sejmu i Senatu.
Teraz przyszedł czas na podsumowania. Zjazdy Sprawozdawczo -Wyborcze w Organizacjach PSL powiatu lubelskiego ma za sobą już zdecydowana większość organizacji gminnych.
Jako Prezes Zarządu Powiatowego PSL Poseł Jan Łopata aktywnie uczestniczy w kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom

lopata1.jpg

Podczas 11 posiedzenia Sejmu w dniu 10-02-2016 Poseł Jan Łopata zadając pytanie w sprawach bieżących poruszył bardzo ważną kwestię dotyczącą przyszłości rolników i polskiej ziemi.

Niżej została zamieszczona treść pytania skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji oraz odpowiedź jaką uzyskał Pan Poseł od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewa Babalskiego znajdziemy na stronie sejmowej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=224&type=Aw zakładce - Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia - gdzie można śledzić na bieżąco aktywności Pana Posła na posiedzeniach Sejmu.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 1 maja 2016 r., a więc tak na dobrą sprawę za chwilę, kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Sejm poprzedniej kadencji dokładnie 5 sierpnia 2015 r. uchwalił ustawę, która miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Jak wiemy, termin ten został przesunięty na 1 maja 2016 r. W tym czasie, jak zapowiadał rząd, ma zostać uchwalona nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w szczególności - ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
    Sposób pracy nad tymi zmianami, nad tymi ustawami i brak konsultacji powodują wielki niepokój na wsi. Podsycają ten niepokój niewątpliwie również tytuły artykułów medialnych; ot, pierwszy z brzegu: ˝Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom˝. Efektem są dziesiątki rolników w biurach poselskich, jak również ta moja prośba, to moje pytanie o wyjaśnienie intencji, w szczególności - art. 4 tej nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która według tego zapisu ma prowadzić do nacjonalizacji ziemi rolnej przez agencję. Ona będzie możliwa praktycznie w każdej sytuacji, gdy ziemia zmienia właściciela, a więc w stosunkach wiejskich - najczęściej w drodze dziedziczenia. Tak więc rolnik, sporządzając przed śmiercią testament lub zapis testamentowy, nie będzie pewny, czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy jako ojcowizna, czy zostanie znacjonalizowana, upaństwowiona. W taki sposób prawo własności staje się de facto jedynie prawem dożywocia.
    W związku z tym mam pytania: W jaki sposób w kontekście art. 4 nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która de facto doprowadzi do nacjonalizacji ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych (Dzwonek), zostanie zabezpieczone to święte prawo dziedziczenia? I czy proponowane zmiany nie naruszają art. 21 ustawy zasadniczej? Dziękuję.

Życzenia świąteczne

bozenarodzenie.jpg

« Poprzednie wpisy